مشخصات Icemobile Hydro

مشخصات کامل گوشی Icemobile Hydro سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 500mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات Icemobile Sol III

مشخصات کامل گوشی Icemobile Sol III سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

مشخصات Icemobile Apollo

مشخصات کامل گوشی Icemobile Apollo سیستم عامل: Android OS, v2.3.6 دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.6 اینچی حافظه رم گوشی: 8MB RAM باتری: 1200mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات Icemobile Submarine

مشخصات کامل گوشی Icemobile Submarine سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1800mAh عر..

ادامه مطلب

مشخصات Icemobile G5

مشخصات کامل گوشی Icemobile G5 سیستم عامل: Android OS, v4.0 دوربین : 2MP صفحه نمایش: 7 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 3000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

گوشی Icemobile Mash

مشخصات کامل گوشی Icemobile Mash سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 2.2 اینچی حافظه رم گوشی: 32MB RAM باتری: 800mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

مشخصات Icemobile Quattro

مشخصات کامل گوشی Icemobile Quattro سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 2.3 اینچی حافظه رم گوشی: 8MB RAM باتری: 1500mAh ع..

ادامه مطلب

قیمت Icemobile Fuego

مشخصات کامل گوشی Icemobile Fuego سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 950mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

قیمت Icemobile Sol

مشخصات کامل گوشی Icemobile Sol سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 850mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات Icemobile Apollo Touch

مشخصات کامل گوشی Icemobile Apollo Touch سیستم عامل: Android OS, v2.3.6 دوربین : 2MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 8MB RAM باتری: 1200mAh ع..

ادامه مطلب